Immateriella rättigheter

CME Offshore SALs produkter och produktkategorier inklusive dess INGO-varumärke kan täckas och skyddas av en eller flera immateriella rättigheter, lagar och förordningar i Förenade Arabemiraten, Europeiska unionen, USA och internationellt. Denna webbsida tillhandahålls för att uppfylla bestämmelserna om virtuell patentmärkning i olika jurisdiktioner, inklusive enligt 35 USC § 287(a). Artiklar som listas nedan kan säljas individuellt eller som en del av en kombinationsprodukt. Ytterligare patentansökningar kan även vara under behandling i USA och internationellt. Patent INGO Smart vattenflaska: patentsökta. Varumärken Följande är en icke-uttömmande lista över varumärken och servicemärken där CME Offshore SAL har etablerat immateriella rättigheter. Frånvaron av några varumärken från denna lista utgör inte ett avstående från några immateriella rättigheter som CME Offshore SAL har etablerat i någon av dem.