Integritetspolicy

Detta sekretessmeddelande för CME Offshore SAL ("företag", "vi", "oss" eller "vårt"), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ("behandla") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:

 • Ladda ner och använd vår mobilapplikation (Ingo Health), eller någon annan applikation från oss som länkar till detta sekretessmeddelande
 • Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller event Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på to.go@ingo.health.

SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter. Du kan också klicka här för att gå direkt till vår innehållsförteckning.

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med CME Offshore SAL och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Klick här att lära sig mer.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi kan behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt, med ditt samtycke eller på annat sätt tillåtet enligt tillämplig lag. Klick här att lära sig mer.

Får du någon information från tredje part? Vi kan få information från offentliga databaser, marknadsföringspartners, sociala medieplattformar och andra externa källor. Klick här att lära sig mer.

Hur behandlar du min information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. Klicka här för att lära dig mer.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Klick här att lära sig mer.

Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda din personliga information. Ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information. Klick här att lära sig mer.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information. Klick här att lära sig mer.

Hur utövar jag mina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att fylla i vårt begärandeformulär för registrerade som finns tillgängligt här: https://ingo.health/contact-us, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad CME Offshore SAL gör med all information vi samlar in? Klick här att granska meddelandet i sin helhet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

Kortfattat: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på Tjänsterna, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och Tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som tillhandahålls av dig. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

 • namn
 • telefonnummer
 • mejladresser
 • lösenord
 • Land
 • kön
 • höjd
 • vikt
 • födelsedatum

Känslig information. När det är nödvändigt, med ditt samtycke eller på annat sätt tillåtet enligt tillämplig lag, behandlar vi följande kategorier av känslig information:

 • hälsodata

Applikationsdata. Om du använder våra applikationer kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillåtelse

 • Geolokaliseringsinformation. Vi kan begära åtkomst eller tillåtelse att spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder vår(a) mobilapplikation(er), för att tillhandahålla vissa platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Tillgång till mobila enheter. Vi kan begära åtkomst eller tillåtelse till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets Bluetooth, lagring, aviseringar och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Mobil enhetsdata. Vi samlar automatiskt in enhetsinformation (som ditt mobila enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versionsinformation och systemkonfigurationsinformation, enhets- och applikationsidentifikationsnummer, webbläsartyp och version, maskinvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör och Internet Protocol (IP)-adress (eller proxyserver). Om du använder våra applikationer kan vi också samla in information om telefonnätverket som är kopplat till din mobila enhet, din mobila enhets operativsystem eller plattform, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika enhets-ID och information om funktionerna i våra applikationer som du har tillgång till.
 • Pushmeddelanden. Vi kan begära att skicka push-meddelanden till dig om ditt konto eller vissa funktioner i applikationen/apparna. Om du vill välja bort att ta emot dessa typer av kommunikation kan du stänga av dem i enhetens inställningar.

Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra applikationer, för felsökning och för våra interna analyser och rapporteringsändamål.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kortfattat: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer , sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (kallas ibland "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och information om systemkonfiguration.
 • Platsdata. Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt Tjänsterna. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Men om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

Information insamlad från andra källor

Kortfattat: Vi kan samla in begränsad data från offentliga databaser, marknadsföringspartners och andra externa källor.

För att förbättra vår förmåga att tillhandahålla relevant marknadsföring, erbjudanden och tjänster till dig och uppdatera våra register kan vi få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, affiliate-program, dataleverantörer och från andra utomstående. Denna information inkluderar postadresser, jobbtitlar, e-postadresser, telefonnummer, avsiktsdata (eller användarbeteendedata), Internet Protocol (IP)-adresser, sociala medieprofiler, webbadresser för sociala medier och anpassade profiler, för målinriktad reklam och evenemang befordran.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta kontoskapande och autentisering och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan komma att behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i fungerande skick.
 • Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan komma att behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan komma att behandla din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan komma att behandla din information för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, ändringar av våra villkor och policyer och annan liknande information.
 • För att utföra och hantera dina beställningar. Vi kan komma att behandla din information för att fullgöra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs genom tjänsterna.
 • För att begära feedback. Vi kan komma att behandla din information när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan komma att behandla din information som en del av våra ansträngningar att hålla våra tjänster säkra och säkra, inklusive bedrägeriövervakning och förebyggande.
 • För att identifiera användningstrender. Vi kan komma att behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.
 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.
 • För att beräkna användarens nödvändiga hälsomål. Målet beräknat för aktiviteter med längd, vikt, kön och födelsedatum.
 • För att generera statistik över användarens hemland. Vi använder det land där användaren har angetts för intern statistikanvändning.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt rättsligt skäl (dvs. laglig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klick här att lära sig mer.
 • Utförande av ett kontrakt. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållande av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig
 • Berättigade intressen. Vi kan komma att behandla din information när vi anser att det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
 • Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användare
 • Diagnostisera problem och/eller förhindra bedrägliga aktiviteter
 • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen
 • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
 • Vitala intressen. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

Om du befinner dig i Kanada gäller detta avsnitt för dig.

Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss ett specifikt tillstånd (dvs. uttryckligt samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål, eller i situationer där ditt tillstånd kan härledas (dvs. underförstått samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klick här att lära sig mer.

I vissa undantagsfall kan vi enligt gällande lag ha rätt att behandla din information utan ditt samtycke, inklusive till exempel:

 • Om insamlingen uppenbart ligger i en individs intresse och samtycke inte kan erhållas i tid
 • För utredningar och upptäckt och förebyggande av bedrägerier
 • För affärstransaktioner förutsatt att vissa villkor är uppfyllda
 • Om det finns i ett vittnesuttalande och insamlingen är nödvändig för att bedöma, behandla eller reglera ett försäkringskrav
 • För att identifiera skadade, sjuka eller avlidna personer och kommunicera med anhöriga
 • Om vi ​​har rimliga skäl att tro att en individ har blivit, är eller kan bli utsatt för ekonomiskt övergrepp
 • Om det är rimligt att förvänta sig att insamling och användning med samtycke skulle äventyra tillgängligheten eller riktigheten av informationen och insamlingen är rimlig för syften relaterade till att utreda ett avtalsbrott eller en överträdelse av lagarna i Kanada eller en provins
 • Om avslöjande krävs för att följa en stämning, order, domstolsbeslut eller domstolens regler om framställning av handlingar
 • Om den har producerats av en individ i samband med sin anställning, verksamhet eller yrke och insamlingen är förenlig med de syften för vilka informationen producerades
 • Om samlingen enbart är för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål
 • Om informationen är allmänt tillgänglig och anges i föreskrifterna

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Kortfattat: Vi kan komma att dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (" tredje parter ") som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Vi har avtal på plats med våra tredje parter, som är utformade för att skydda din personliga information. Det betyder att de inte kan göra något med dina personuppgifter om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon annan organisation än oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter de har för vår räkning och att behålla den under den period vi anger. De tredje parter vi kan dela personlig information med är följande:

 • Cloud Computing Services

Microsoft Azure

 • Webb- och mobilanalys

Google Analytics för Firebase och Google Analytics

 • Övervakning av webbplatsens prestanda

Crashlytics

 • Webbplatstestning

TestFlight

 • Webbplatstestning

Firebase App Distribution

Vi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Affiliates. Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar detta sekretessmeddelande. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Erbjudande vägg. Vår(a) applikation(er) kan visa en tredjepartsvärd "erbjudandevägg". En sådan erbjudandevägg tillåter tredjepartsannonsörer att erbjuda virtuell valuta, gåvor eller andra föremål till användare i utbyte mot att de accepterar och fullföljer ett annonserbjudande. En sådan erbjudandevägg kan dyka upp i vår(a) applikation(er) och visas för dig baserat på viss data, såsom ditt geografiska område eller demografisk information. När du klickar på en erbjudandevägg kommer du att föras till en extern webbplats som tillhör andra personer och lämnar vår(a) ansökning(ar). En unik identifierare, som ditt användar-ID, kommer att delas med leverantören av erbjudandeväggen för att förhindra bedrägeri och korrekt kreditera ditt konto med relevant belöning.

5. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS WEBBPLATSER?

Kortfattat: Vi är inte ansvariga för säkerheten för någon information som du delar med tredje part som vi kan länka till eller som annonserar på våra tjänster, men inte är anslutna till våra tjänster. Tjänsterna, inklusive vår erbjudandevägg, kan länka till tredje parts webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer och/eller innehålla annonser från tredje parter som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, tjänster eller applikationer. Följaktligen lämnar vi inga garantier angående sådana tredje parter, och vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakas av användningen av sådana tredjepartswebbplatser, tjänster eller applikationer. Inkluderandet av en länk till en tredjepartswebbplats, tjänst eller applikation innebär inte ett stöd från oss. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av detta sekretessmeddelande. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från Tjänsterna. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

6. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

Kortfattat: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information. Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

7. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

Kortfattat: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget. Våra servrar finns i USA. Om du använder våra tjänster utanför USA, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se "NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?" ovan), i och andra länder. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (Storbritannien) behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

8. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag. Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss. När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

9. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

10. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Kortfattat: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför till barn under 18 år. Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på support@ingo.health.

11. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK) och Kanada, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES, Storbritannien och Kanada) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?" Nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Återkalla ditt samtycke: Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, vilket kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?" Nedan.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka, och inte heller när tillämplig lag tillåter det kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
 • Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra juridiska villkor och/eller följa tillämpliga lagkrav.
Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster besök http://www.aboutads.info/choices/ .
Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på support@ingo.health.

12. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT")-funktion eller -inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

13. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter avseende åtkomst till din personliga information.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats för tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos Tjänsterna har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på Tjänsterna. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att data inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att data kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

CCPA-sekretessmeddelande

California Code of Regulations definierar en "resident" som:

(1) varje individ som befinner sig i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller övergående ändamål och
(2) varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som befinner sig utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller övergående ändamål

Alla andra individer definieras som "icke-bosatta".

Om denna definition av "bosatt" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter gällande dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?
Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategori Exempel Samlade in
A. Identifierare Kontaktuppgifter, såsom riktiga namn, alias, postadress, telefon- eller mobilkontaktnummer, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn JA
B. Personlig informationskategorier listade i California Customer Records-stadgan Namn, kontaktuppgifter, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomisk information JA
C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kalifornien eller federal lag Kön och födelsedatum JA
D. Kommersiell information Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella detaljer och betalningsinformation NEJ
E. Biometrisk information Fingeravtryck och röstavtryck NEJ
F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet Webbhistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser NEJ
G. Geolokaliseringsdata Enhetens plats JA
H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, lukt- eller liknande information Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet NEJ
I. Yrkes- eller anställningsrelaterad information Företagskontaktuppgifter för att ge dig våra tjänster på företagsnivå eller jobbtitel, arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du ansöker om ett jobb hos oss NEJ
J. Utbildningsinformation Studentregister och kataloginformation NEJ
K. Slutsatser från annan personlig information Slutsatser dragna från någon av de insamlade personliga uppgifterna som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel en individs preferenser och egenskaper NEJ

Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier i fall där du interagerar med oss ​​personligen, online eller via telefon eller post i samband med:

 • Ta emot hjälp genom våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlättande i leveransen av våra tjänster och att svara på dina förfrågningar.

Hur använder och delar vi dina personuppgifter?

Mer information om vår praxis för datainsamling och delning finns i detta sekretessmeddelande.

Du kan kontakta oss via e-post på support@ingo.health, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort kan vi avslå en begäran om den auktoriserade agenten inte skickar in bevis på att de har giltigt auktoriserats att agera å dina vägnar.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan komma att avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för vår räkning.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, såsom för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara att "sälja" dina personuppgifter.

CME Offshore SAL har inte sålt någon personlig information till tredje part för ett affärs- eller kommersiellt syfte under de senaste tolv (12) månaderna. CME Offshore SAL har avslöjat följande kategorier av personlig information till tredje part för ett affärs- eller kommersiellt syfte under de senaste tolv (12) månaderna:

 • Kategori A. Identifierare, såsom kontaktuppgifter som ditt riktiga namn, alias, postadress, telefon- eller mobilnummer, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn.
 • Kategori B. Personlig information, enligt definitionen i California Customer Records-lagen, såsom ditt namn, kontaktinformation, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomisk information.
 • Kategori C. Egenskaper för skyddade klassificeringar enligt Kalifornien eller federal lag, såsom kön eller födelsedatum.
 • Kategori G. Geolokaliseringsdata, såsom enhetsplats.

Kategorierna av tredje parter till vilka vi lämnat ut personlig information för ett affärs- eller kommersiellt syfte finns under "NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?" .

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifterna — Begäran om radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter. Om du ber oss att radera din personliga information kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav som är ett resultat av en rättslig skyldighet, eller all behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad — Begäran om att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:

 • huruvida vi samlar in och använder din personliga information;
 • kategorierna av personlig information som vi samlar in;
 • de ändamål för vilka den insamlade personinformationen används;
 • om vi säljer din personliga information till tredje part;
 • kategorierna av personlig information som vi sålt eller avslöjat för affärsändamål;
 • kategorierna av tredje parter till vilka personuppgifterna såldes eller avslöjades för affärsändamål; och
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personlig information.

I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera individuella uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter

Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Verifieringsprocess

När vi tar emot din begäran måste vi verifiera din identitet för att fastställa att du är samma person som vi har informationen om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har gett oss. Till exempel, beroende på vilken typ av begäran du skickar, kan vi be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha informationen du tillhandahåller med den information vi redan har i register, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har lämnat till oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder efter omständigheterna.

Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Men om vi inte kan verifiera din identitet från den information som redan finns hos oss, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer att radera sådan ytterligare tillhandahållen information så snart vi avslutat verifieringen av dig.

Andra integritetsrättigheter

 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära att få begränsa behandlingen av informationen.
 • Du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran enligt CCPA å dina vägnar. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att de har giltigt auktoriserats att agera å dina vägnar i enlighet med CCPA.
 • Du kan begära att välja bort framtida försäljning av din personliga information till tredje part. Efter att ha tagit emot en begäran om att inte välja bort, kommer vi att agera på begäran så snart som möjligt, men senast femton (15) dagar från det datum då begäran skickades.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på support@ingo.health, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig.

14. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kortfattat: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

15. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på support@ingo.health eller per post till:

CME Offshore SAL
Beirut
__________
Libanon

16. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, besök: https://ingo.health/contact-us .